Stichting

De Stichting Van der Leeuw-lezing, genoemd naar de Groninger theoloog professor Dr. Gerardus van der Leeuw (1890-1950), werd opgericht op 22 april 1983. Voornaamste activiteit is de organisatie van de jaarlijkse Van der Leeuw-lezing.

De voornaamste doelstellingen van de Stichting, die werden vastgelegd in de akte van oprichting, zijn:

  • het wijzen op en het stimuleren van de mogelijkheden van cultureel gebruik van de Groninger Martinikerk;
  • het bevorderen van het culturele leven in de stad en de provincie Groningen;
  • het uitwisselen van culturele en wetenschappelijke contacten met andere delen van Nederland;
  • het vestigen van de aandacht op de kwaliteiten en de mogelijkheden van Groningen als centrum van het Noorden.

Indien u onze doelstellingen wilt ondersteunen, dan stelt de Stichting een donatie zeer op prijs. Bovendien zijn, bij een donatie vanaf € 40,- twee goede plaatsen tijdens de lezing gegarandeerd.

Bestuur

In het bestuur van de Stichting Van der Leeuw-lezing hebben zitting:
Dr. A.F.B. Dijkstra (voorzitter)
Mr. M.G. van Sebille namens het Universitair Medisch Centrum Groningen (secretaris)
Drs. H. Hofstra (penningmeester)
Drs. P. Petersen namens de Hanzehogeschool Groningen
Drs. C. Buur namens de Volkskrant
Drs. J.H. Wolters namens de Stichting Martinikerk Groningen
Drs. J. Schrikkema namens de Provincie Groningen
Mevr. N. Dieters namens de Rijksuniversiteit Groningen
Drs. A. Kamminga namens de gemeente Groningen

Commissie van Advies en Aanbeveling

In de commissie hebben zitting:
Mr. Drs. F.J. Paas, Commissaris van de Koning provincie Groningen
Mr. K.F. Schuiling, burgemeester van Groningen
Ir. J. Scherpen, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen
Drs. D. Pouwels, voorzitter college van bestuur van de Hanze Hogeschool Groningen
Prof. Dr. A.G.J. van der Zee, voorzitter raad van bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen
Ir. P. Klok - Volkskrant, hoofdredacteur van de Volkskrant
Mr. M.A.B. Faber, voorzitter Stichting Martinikerk Groningen